Logistyczne.info
kalkulator premiowy

Kalkulator premiowy. Część 4.

Kalkulator premiowy jest końcowym produktem systemu premiowego. W poprzednich częściach serii omówiłem założenia teoretyczne, mapowanie procesów oraz wartości poszczególnych zadań. Tym razem skupimy się na samym kalkulatorze.

Wycena zadań w wartości pieniężnej

W trzeciej części serii przedstawiłem przykładową tabelę danych do premii. Na potrzeby obliczania wartości poszczególnych zadań w konkretnych kwotach, użyjemy poniższego wycinka z przywołanej tabeli. Z tak przygotowanych danych zbudujemy kalkulator premiowy.

Oczekiwane wydajności - kalkulator premiowy
oczekiwane wydajności

Załóżmy, że powyższe oczekiwane wydajności w poszczególnych operacjach magazynowych, faktycznie zmierzyliśmy, przeanalizowaliśmy i ustaliliśmy poprawnie. O tym w jaki sposób zrobić to prawidłowo, opowiadam w trzech poprzednich częściach serii. W rezultacie, mamy rozpisaną listę zadań składających się na procesy wraz z ich oczekiwanymi wydajnościami. Zbudowaliśmy konstrukcję systemu, w związku z tym, możemy przejść z operacji na kwoty.

Ustalamy bazową kwotę premii

Jest kilka sposobów na ustalenie oczekiwanej kwoty premii miesięcznej, dlatego ważnym aspektem przy jej ustalaniu jest analiza stanowisk i stawek wynagrodzeń. Na poniższej grafice, widzimy różnicę wysokości kwot premii dla trzech przykładowych pracowników, zajmujących różne stanowiska w zależności od sposobu jej obliczania. Bez wątpienia, dla każdego z pracowników inny sposób obliczania premii jest korzystniejszy (zaznaczone zieloną i czerwona czcionką przy wariantach). Kolejną rzeczą na którą zwracamy uwagę jest fakt, że na zmiany sposobów obliczeń zawsze bardziej narażone są osoby na skraju drabinek płacowych w konsekwencji czego pracownik w środku stawki w każdym wariancie zarabia tyle samo.

podstawa premii - kalkulator premiowy
podstawa premii

UWAGA

Oczekiwana kwota miesięczna, nie jest maksymalną możliwą do wypracowania kwotą premii. Ponieważ cały system opiera się na prawidłowej ocenie czasochłonności poszczególnych operacji. Premię wypłacamy pracownikowi który w 100% zrealizował nasz scenariusz wydajności miesięcznej oraz nie popełnił (lub popełnił dopuszczalną ilość) błędów. Przyjmijmy, że pracownik w każdej roboczogodzinie osiąga wydajność o 5 linii większą w procesie przyjęcia. Zamiast oczekiwanych 15 linii na godzinę, osiąga średnio 20 linii na godzinę. W ciągu miesiąca przy pełnym obciążeniu pracą wykona więc o 30% więcej zadań co przełoży się na wysokość premii.

Kalkulator premiowy. Obliczamy kwotę za poszczególne zadania

Do dalszych obliczeń, przyjmujemy kwotę 500 PLN jako ekwiwalent pracy ze 100% wydajnością wyrażony w premii, wypłacany wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. O tym jak wydajność pracowników wpływa na zdolność operacyjną przedsiębiorstwa, pisałem np. tutaj. Wróćmy więc do naszej tabeli z zakładanymi wydajnościami, uzupełnionej o wartości kwotowe dla poszczególnych zadań:

wartość dla zadań premia - kalkulator premiowy
wartość dla zadań premia

Na tą chwilę, mamy wyliczone wartości każdej z operacji wyrażone w złotówkach. Dodatkowo, mamy pozycję “wartość premiowa dla 1 godziny pracy” (dalej W1H). Używamy jej zawsze tam, gdzie nie możemy uzyskać wiarygodnych danych na temat operacji – opisana w części trzeciej różnica pomiędzy zadaniami ewidencjonowanymi a zadaniami mierzalnymi.

Do obliczeń stosujemy wzory:

  • średnia liczba godzin pracy dziennie 7 godzin i 20 minut, ponieważ 40 minut należy odjąć na przerwy śniadaniowe, toaletę, przerwy na papierosa etc.
  • wartość dni roboczych w miesiącu jest uśredniona dla przeciętnego miesiąca w roku
  • suma dostępnych godzin to iloczyn średniej ilości dziennej i ilości dni
  • W1H to bazowa stawka premii (tutaj 500 PLN) podzielona przez sumę dostępnych godzin
  • wartości operacji w PLN to iloraz sumy bazowej premii / dostępną ilość godzin / zakładana wydajność dla operacji

UWAGA

Kwota W1H pomaga nam wycenić koszt dodatkowych prac, które nie będą odzwierciedlone w automatycznym kalkulatorze premiowym. Ich użycie jest konieczne do sprawiedliwego podziału prac w magazynie. Jeżeli nie obliczymy tej wartości lub zrezygnujemy z tego wskaźnika, możemy mieć problem z motywowaniem pracowników do realizacji zadań nieewidencjonowanych. Argumentem pracownika będzie fakt, że w czasie kiedy wykonuje zlecone zadania, de facto nie zarabia (części premiowej).

Podstawiamy wartości do kalkulatora

Last but not least. Podstawimy obliczone wartości dla poszczególnych zadań oraz uzupełniamy wartością W1H nasz przykładowy model z części trzeciej.

przykład kalkulatora premiowego
przykład kalkulatora premiowego

Jak widać, pracownik wypracował 635,92 PLN czyli znacząco więcej niż zakładane 500 PLN. Oznacza to ni mniej ni więcej, że pracownika osiągał lepsze wydajności od oczekiwanych w przypadku niektórych lub też wszystkich operacji. Oczywiście niekoniecznie jest to zjawisko niepożądane. Nasze obliczenia wydajności dla poszczególnych zadań pokrywają w 100% oczekiwania firmy względem tych procesów. Co za tym idzie, wszystkie wyniki powyżej oczekiwań, są wzrostem wydajności operacyjnej.

UWAGA

Celowo nie umieściłem w kalkulatorze faktorów zmniejszających sumę premii do wypłaty. Temat jest bardzo złożony i zawsze należy go dopasować do przedsiębiorstwa. Zwyczajowo, premia ulega obniżeniu z powodu: popełnienia błędu indywidualnego, nie przestrzegania regulaminu pracy, nieprawidłowego wykorzystania powierzonych środków trwałych, nie mieszczącego się w “widełkach” wyniku inwentaryzacji cząstkowej lub rocznej etc.

Podsumowanie

Temat systemu premiowania z całą pewnością nie został wyczerpany w tych czterech wpisach. Jednakże starałem się zarysować obraz tego, w jaki sposób taki system należy budować.

Jeżeli na LinkedIn, Facebooku lub tutaj, pojawią się komentarze, pytania lub prośby o rozwinięcie któregoś z elementów, chętnie spróbuje opublikować kolejne wpisy w temacie.

Przy okazji zapraszam do współpracy, jeżeli masz problem z logistyką, skontaktuj się ze mną. Na pewno jest DOBRE wyjście.

2 thoughts on “Kalkulator premiowy. Część 4.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *