Logistyczne.info
System premiowy. Wartość zadań.

Wartość zadań. System premiowy w magazynie część 3.

Wartość zadań w magazynie jest najważniejszym składnikiem kalkulatora premiowego. W dwóch poprzednich częściach tej serii, poznaliśmy założenia teoretyczne oraz przyjrzeliśmy się mapowaniu procesów. Tym razem omówię sposób w jaki możemy ustalić wartość operacyjną zadań.

Specyfika zadań mierzalnych i niemierzalnych

Tematem tej części serii jest wartość zadań. Wróćmy na chwilę do przykładów opisanych w części drugiej serii. Pisałem tam o przypadku kiedy prace wykonują dwie osoby, natomiast jej systemowa ewidencja jest zapisana na konto jednej z nich. Drugim przypadkiem były operacje pośrednie, które są wymagane przez ogólną logikę procesu, natomiast nie są mierzone ani ewidencjonowane.

W wielu magazynach występują operacje niemierzalne. W niektórych z nich, takie operacje stanowią od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wszystkich zadań. Najważniejsze na etapie planowania ramowej konstrukcji kalkulatora, jest ustalenie które z tych zadań muszą pozostać niemierzalne oraz zaplanowanie ich rozliczenia. Spójrzmy na poniższy przykład miesięcznej wydajności pracownika magazynu:

Dane do premii w magazynie
Dane do premii w magazynie

Na podstawie tabeli, możemy stworzyć podział:

  • Zadania ewidencjonowane (przyjęcie, wydanie, przesunięcie, kontrola jakości, załadunek, konsolidacja)
  • Zadania nieewidencjonowane (sprzątanie, oklejanie półek, zakupy)

Tutaj, nawiązując do dyskusji która wywiązała się po publikacji poprzedniej części serii na portalu LinkedIn, spieszę z wyjaśnieniami dotyczącymi „sprzątania”. Wymienione powyżej, nie jest sprzątaniem stanowiska pracy. Należyte dbanie o powierzone mienie, porządek na stanowisku pracy etc. jest obowiązkiem każdego pracownika. W tabeli powyżej mówimy o sprzątaniu akcyjnym, czyli na przykład sprzątaniu placu po burzy. Innym przykładem może być segregowanie palet, lub przygotowanie towarów do utylizacji. Nie jestem zwolennikiem wynagradzania pracownika za profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu. Część regulującą podejście do jakości (w tym porządków) opiszę szerzej w rozdziale dotyczącym obniżania premii.

UWAGA

Podział na zadanie ewidencjonowane i nieewidencjonowanie nie jest tym samym podziałem co podział na zadania mierzalne i niemierzalne. Większość zadań ewidencjonowanych jest mierzalnych, wątpliwości mogą się pojawić tylko w przypadku ustalania szczegółowości ewidencji. Na przykład system WMS może pozwalać na ewidencję numerów poszczególnych zamówień przy załadunku, ale już nie przechowuje informacji o każdej operacji skanowania pojedynczego nośnika wchodzącego w skład zamówienia. Z kolei przy zadaniach nieewidencjonowanych, możliwe jest ich mierzenie. Możemy na przykład organoleptycznie, na odpowiednio dużej próbie danych ustalić, ile palet jest w stanie posegregować pracownik. Ewidencja takich zadań musiałaby się odbywać ”obok” systemu WMS.

Ekwiwalent miesięcznej, dziennej i godzinowej pracy z oczekiwaną wydajnością – wyrażony w premii

W pierwszej należy ustalić czym jest oczekiwana wydajność oraz czym się różni od średniej, mediany a także wydajności maksymalnej i minimalnej. W przypadku budowy kalkulatora premiowego, każdą operację a dokładniej kombinację operacja + strefa musimy rozpatrywać osobno. Oczekiwane wydajności jako lokalne wskaźniki efektywności (można przeczytać jak rozpocząć z nimi pracę tutaj) muszą zostać ustalone dla wszystkich operacji.

Spójrzmy na poniższe zestawienie

Wydajność operacji w magazynie
Wydajność operacji w magazynie

Im dłuższy okres będziemy analizować na podstawie danych historycznych, tym dokładniejsza będzie analiza. Nie należy jednak w tym przypadku ulegać złudzeniu, że duża baza danych daje odpowiedź na pytanie: na jakim poziomie należy ustalić oczekiwaną wydajność? Przyczyna jest prosta, nie znamy prawidłowej oczekiwanej wydajności, nie mamy więc punktu odniesienia. Dlatego też, każdą operację musimy zmierzyć ręcznie, zwracając uwagę na zmienność asortymentu, sezonowość, specyfikę dostawców, używany sprzęt etc. W powyższym zestawieniu wynik średniej z danych historycznych nie różnił się znacząco od średniej mierzonej.

W zależności od organizacji, możemy wyszczególnić kilka sposobów mierzenia operacji. Ich wybór, zależy od doświadczenia osoby realizującej projekt oraz specyfiki przedsiębiorstwa. Lista możliwości wygląda następująco:

  • Pomiar ukryty – przekazujemy pracownikowi informację, że powinien w pewnym zakresie czasowym realizować specyficzny typ operacji. Po ukończeniu kilku lub kilkunastu takich prób, analizujemy dane systemowe jako reprezentatywne i porównujemy do danych historycznych.
  • Pomiar jawny – informujemy pracowników o celu pomiarach, korzyściach z wprowadzenia kalkulatora i celowości ich prowadzenia. Dane zbieramy i analizujemy jak w pomiarze ukrytym.
  • Pomiar projektowy – jeżeli mamy kompetencje i możliwości, realizujemy w zadanym czasie operacje sami, zlecamy je osobie z grupy projektowej lub osobom funkcyjnym na magazynie. Pozostałe kroki realizujemy jak w dwóch powyższych metodach.

UWAGA

Każdy z typów pomiarów ma swoje wady i zalety. W trakcie pomiaru ukrytego, musimy dodatkowo zwracać uwagę na zaangażowanie pracowników. Jeżeli system premiowy nie był do tej pory uzależniony od efektywności i jakości pracy, możemy mieć do czynienia z pracą „oszczędną” co przełoży się z kolei na zaniżone oczekiwania co do wydajności. W przypadku pomiaru jawnego, bardzo istotne jest jasne i zrozumiałe przekazanie intencji mierzących. W tym przypadku możemy zaobserwować realizacje ”na pokaz” co przełoży się na zbyt wysokie oczekiwania co do wydajności. Pomiar projektowy z kolei jest najbardziej czasochłonny, nie zawsze możliwy i angażujący najpotrzebniejsze osoby z zespołu. Najrozsądniejszym wyborem, wydaje się pomiar jawny który w przypadku znacznych rozbieżności w stosunku do analizy danych historycznych można skontrolować pomiarem projektowym.

W kolejnej (ostatniej) części, skupię się na budowie samego kalkulatora. Spróbujemy więc korzystając z powyższych przykładów zbudować kalkulator premiowy dla hipotetycznego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *