Logistyczne.info
system premiowy w magazynie

System premiowy w magazynie. Część 1.

System premiowy jako część systemu wynagrodzeń

System premiowy jest jednym z najważniejszych składników wynagrodzenia pracownika. Ustalona z pracownikiem wysokość wynagrodzenia podstawowego może i powinna, być obliczana a następnie proponowana jako jedna ze składowych systemu wynagrodzeń. Do pozostałych można zaliczyć premie, bonusy, narzędzia pracy które można wykorzystywać prywatnie etc.

Premia, jako ruchoma część wynagrodzenia powinna motywować, zachęcać i wynagradzać wysiłek wkładany przez pracownika. Nie należy w żadnym przypadku projektować premii w taki sposób, aby była nieosiągalna, odbierana bez istotnego powodu, obniżana na niejasnych zasadach lub po prostu niesprawiedliwa. Musimy mieć przy tym na uwadze, że kwestionowanie „sprawiedliwości” będzie stałym elementem procesu wdrażania nowego systemu premiowania.

Założenia teoretyczne

Aby zaprojektować system, który będzie korzystny zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika, musimy poczynić założenia co do jego działania. Poniżej kilka absolutnie koniecznych:

  • Premię wyliczamy przy użyciu kalkulatora premiowego
  • Zasady naliczania premii (zarówno na ”+” jak i na „-”) są jawne, należy je jasno sformułować a wszystkie strony muszą je zaakceptować
  • Każda praca ma wartość (więcej na ten temat w opisie procesów systemowych i poza systemowych)
  • System premiowania nie będzie funkcjonować w oderwaniu od systemu wynagrodzeń (przykład)

W projektowanie systemu, musimy zaangażować pracowników operacyjnych. Zarówno menadżerów pierwszej linii jak i pracowników magazynu, administratorów systemów informatycznych czy analityków.

System premiowania – przygotowania do implementacji

Analizę możliwych sposobów obliczania premii dla poszczególnych stref, zaczynamy od przeglądu struktury organizacyjnej magazynu. Następnie identyfikujemy i mapujemy wszystkie procesy magazynowe. Szczególną uwagę zwracamy na:

  • Systemowe odwzorowanie przebiegu procesu (czy jest rejestrowany w którymś z systemów informatycznych)
  • Właściciela procesu i właścicieli zadań (czy możemy jednoznacznie identyfikować osobę wykonującą daną czynność)
  • Rejestrację czasu w systemach informatycznych (im dokładniejsza tym lepsza)
  • Dostępność raportów z danymi historycznymi

W zależności od wielkości magazynu, branży, specyfiki produktowej, stopnia automatyzacji, jakości systemów informatycznych, doświadczenia i nastawienia do zmian kadry kierowniczej i kilkunastu innych mniej istotnych czynników, kalkulator może wyglądać zupełnie inaczej. Tutaj możecie się zapoznać z przykładową budową kalkulatora dla firmy świadczącej usługi logistyczne.

1 thought on “System premiowy w magazynie. Część 1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *