Logistyczne.info
antresola (1)

Zmiana koncepcji pobierania w strefie antresoli. Case study.

W najbardziej klasycznej formie, antresole wyposażone są w system wind. Co najmniej jedna winda która  jeździ tylko w górę, odpowiadając za dostarczenie kuwet lub kartonów na  poszczególne piętra antresoli. Tam  realizowane są zadania pobrań. Za ruch pomiędzy wyższym a niższym piętrem, odpowiada  z kolei winda jeżdżąca tylko w dół.

 

Bypass windy na poziomie “0”

 

Jak łatwo sobie wyobrazić, przy trzech piętrach antresoli, zamówienia z zadaniami kompletacji na różnych piętrach musza korzystać z obu wind, niezależnie od tego czy jest to optymalna droga do miejsca kompletacji czy też nie. W pierwszym kroku mającym na celu optymalizację procesów kompletacji, postanowiono przebudować ten element.

W tabeli pierwszej, widzimy czasy przejazdów w pierwotnym modelu kompletacji.

antresola_przed_zmianami
antresola_przed_zmianami

Na pierwszy rzut oka widać, że puste przejazdy po poziomie “0” oraz “1” są czasochłonne i z punktu widzenia optymalizacji procesów logistycznych niepotrzebne. Przejazdy wymuszone są specyficzna budową strefy antresoli. Na poniższej grafice, zaznaczono umiejscowienie bypassa umożliwiającego ominięcie windy na poziomie “0”.

bypass_windy
bypass_windy

Ominięcie windy wydłużyło nieznacznie czasy kompletacji dla zamówień z pobraniami z poziomów: “0+1” oraz “0+2”. Znacznie przyspieszeniu uległy pozostałe kombinacje pobrań, co można zobaczyć w kolejnej tabeli.

antresola_po_zmianach
antresola_po_zmianach

Analiza ABC i rozkład zapasu wg poziomów

Mając na uwadze powyższe obliczenia (czasochłonność), dotychczasowy rozkład towarów w strefie antresoli opierający się na równym obciążeniu pięter flagami ABC został zmieniony. Rozkład zrównoważony pomiędzy wszystkimi poziomami antresoli pozwalał lepiej zarządzać obciążeniem przenośników i stacji kompletowania. W momencie podejmowania decyzji o reorganizacji strefy, spółka stała przed zadaniem skokowej zmiany wydajności procesów oraz obsługi masowej dla sektora B2C w e-commerce.

Przed zmianami, rozkład pobrań wg poziomów kompletacji wyglądał następująco:

 

pobrania_przed_zmianą
pobrania_przed_zmianą

 

Natomiast po zmianach, rozkład wyglądał tak:

pobrania_po_zmianie
pobrania_po_zmianie

 

Założenia do projektu

Podstrefy antresoli

 • Strefa HAO –tradycyjna strefa kompletacji, jedna stacja przygotowania zamówień obejmuje 10 rzędów regałów półkowych. Kompletacja odbywa się za pomocą terminali RF. Skanujemy pojemnik, otrzymujemy zadanie pobrania, skanujemy lokację, skanujemy towar, wpisujemy liczbę pobraną (zgodnie z zadaniem), skanujemy pojemnik zatwierdzając miejsce docelowe kompletacji
 • Strefa HPL –lokacje półkowe typu pick by light gdzie kompletacja zamówień odbywa się poprzez gaszenie lampek (a tym samym potwierdzenie dołożonej ilości). Najszybsza podstrefa kompletacyjna w strefie.
 • Strefa HPP-lokacje paletowe typu pick by light gdzie kompletacja zamówień odbywa się poprzez gaszenie lampek (a tym samym potwierdzenie dołożonej ilości). W przeciwieństwie do strefy HPL, strefa HPP jest zasilana „z zewnątrz” strefy pełnymi paletami przez wózki typu reach truck. Najszybsza podstrefa kompletacyjna w strefie.

Główne cele projektu

Przygotowanie strefy antresoli  do obsługi założonych 15000 linii/dzień poprzez:

 • Optymalizację ścieżki kompletacji w strefie, poprzez ułożenie towarów wysoko rotujących w maksymalnie bliskie odległości od przenośników rolkowych
 • Przeanalizowanie rotacyjności towarów składowanych w strefach HAO, HPL, HPP i HTP (strefa zapasu w regałach wysokiego składowania) oraz ułożenie ich w strefach HAO, HPL i HPP zgodnie z logiką składowania (optymalne miejsce dla artykułów)
 • Uruchomienie dodatkowych stacji do uzupełniania i wydawania towarów ze strefy HAO na wszystkich piętrach antresoli
 • Rozmieszczenie towarów wg. ustalonych kryteriów: z rotacją A na parterze, z rotacją B na pierwszym piętrze i/lub (w przypadku dużej ilości indeksów) na parterze i drugim piętrze oraz z rotacją C tylko na drugim piętrze
 • Komasacja towarów przy przenoszeniu na nowe lokalizacje
 • Utworzenie dodatkowego by-passa pozwalającego zamówieniom zawierającym zadania tylko i wyłącznie z parteru antresoli, nie wykonywać dodatkowego okrążenia po pierwszym piętrze

Ramy czasowe w których zrealizowano projekt

Oznaczenie etapów realizacji projektów na wykresie Gantta:

gannt_projekt_antresola
gannt_projekt_antresola

Oznaczenie etapów realizacji projektów PERT:

PERT_antresola
PERT_antresola

Efekt końcowy i podsumowanie

 • Czas realizacji 602 roboczogodziny
 • Zespół projektowy liczył 13 osób wraz z kierownikiem projektu
 • Wykonano w sumie ~20000 operacji na indeksach
 • Uruchomiono produkcyjnie bypass windy
 • Przeprogramowano sterowniki pod obsługę nowych stacji do pobierania towarów
 • Projekt ukończono w budżecie i terminie w okresie od 14 marca do 14 kwietnia 2014 roku
 • Skrócono średni czas kompletacji zamówienia z ~30 minut do ~19 minut
 • Przy realizacji projektu, wykonano szereg prac dodatkowych, wspomagających ergonomie pracy w strefie (przesunięcie nierotujących towarów do osobnego magazynu, komasacja w obrębie indeksu, sprawdzenie poprawności parametrów systemowych etc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *