Logistyczne.info
WMS

WMS w magazynie. Od czego zacząć?

Po pierwsze – zdefiniujmy potrzeby

Jakie procesy ma obsługiwać nasz WMS?

Zupełnie innego produktu potrzebujemy do obsługi niewielkiego magazynu cross-dockingowego, skupionego przede wszystkim na przyjmowaniu i wydawaniu pełnych palet z drugorzędną funkcja składowania a zupełnie innego do automatycznego magazynu skupionego na fulfillmencie dla klientów z branży e-commerce.

Jaka potrzeba biznesowa uzasadnia wdrożenie nowego oprogramowania?

Skąd pomysł na wdrożenie nowego oprogramowania? Zmieniamy starsze oprogramowanie, które ze względu na rozwój przedsiębiorstwa przestaje sobie radzić z dużą ilością danych i obsługą automatyki czy też wybieramy pierwszy produkt dla magazynu? Dla których procesów wdrożenie WMS jest niezbędne, lub znacznie zwiększy ich efektywność?

Po drugie – zidentyfikujmy ograniczenia

Jaki mamy budżet?

Wdrożenie systemu WMS to koszt od kilku do kilkuset tysięcy złotych, chociaż górna granica właściwie nie istnieje i w dużej mierze zależy od tego jakie oczekiwania ma zamawiający wobec zamawianego sytemu. Czynnik kosztowy jest jednym z kluczowych ograniczeń przy wyborze ewentualnych dostawców oprogramowania.

Z jakim oprogramowaniem WMS będzie musiał być zintegrowany?

Żaden system WMS, nie zapewni obsługi księgowej (w WMS-ie najczęściej nie ma nawet cen towarów). Nie pozwoli również zarządzać relacjami z klientami, budować skomplikowanych prognoz i analiz dotyczących zamówień u dostawców. Zarządzanie transportem za zewnątrz oraz wewnątrz magazynu (doki), również wymaga oprogramowania zewnętrznego lub dokupienia odpowiedniego modułu. Minimalną integracja jest ERP <-> WMS, ale mogą to być również: CRM, TMS, YMS, BI, Claim System, MES etc.

Po trzecie – wyznaczmy cele

Jak szybko chcemy wdrożyć docelowy system?

Oprócz budżetu, czas w którym przedsiębiorstwo chce wdrożyć nowe oprogramowanie jest drugim kluczowym parametrem dla ustalenia listy potencjalnej listy dostawców. Od momentu podpisania umowy do produkcyjnego uruchomienia WMS w lokalizacji klienta może upłynąć od kilku miesięcy do nawet 2 lat. Wszystko zależy od stopnia złożoności procesów klienta, oczekiwać co do sytemu, przebiegu analizy przed wdrożeniowej, jakości udokumentowania procesów etc.

Jaki będą kolejne kroki?

Warto planować rozwój systemu/ów na 2-3 lata do przodu. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy w najbliższym czasie, w trakcie wdrożenia lub w okresie po wdrożeniu będzie w istotny sposób zmieniana struktura fizyczna magazynu. Zarówno zmiana systemów składowania, jak i np. zmiana logiki kompletacji będą miały wpływ na system WMS. Rozbudowa magazynu, zmiana lokalizacji, wdrożenie automatyki lub wymiana innych, zintegrowanych z WMS programów, również powinna być analizowana przed wdrożeniem.

Na jakie funkcjonalności systemu WMS zwrócić uwagę?

1. Dotyczące zarządzania lokalizacjami

 • Czy system z poziomu „key user” na magazynie pozwala edytować atrybuty artykułów oraz edytować/dodawać i usuwać lokacje?
 • Czy parametry wypełnienia lokacji definiujemy w sztukach czy % wypełnieniu lokacji na podstawie wymiarów
 • Czy system paruje lokacje z artykułami względem: klasy rotacyjności, FIFO/FEFO lub BATCH Code, rozmiaru lokacji?
 • Czy system rozróżnia lokacje jako: kompletacyjne, uzupełnień, buforowe?
 • Jaka jest logika utrzymywania zapasu (na dzień, tydzień) w lokacjach kompletacyjnych?
 • Jaki jest algorytm działania w przypadku braku na lokacji pierwotnej? Kolejna lokacja kompletacyjna, lokacja składowania, zadanie uzupełnienia?
 • Jakie parametry można nadać pojedynczej lokacji?

2. Dotyczące zarządzania rotacją

 • Czy, oraz w jaki sposób system przeprowadzono analizę ABC/XYZ (założenia) ?
 • Czy możliwa jest analiza ABC/XYZ-FC tj. dodanie nowego kryterium jakim jest ilość pobrań (ruchów do i z lokacji) w badanym okresie?
 • Czy system na podstawie analiz ABC/XYZ (FC) może nadać artykułom reguły uzupełnień wg logiki utrzymywania zapasu?

3. Dotyczące organizacji pracy operacyjnej

 • W jaki sposób wyznaczane są ścieżki kompletacji oraz czy można je dowolnie kreować?
 • Czy system „zna” pojęcie lokacji pustej (braki) oraz „przejścia przez zero” przy czyszczeniu półki?
 • Czy można dowolnie sterować krokami w procesach? Np. czy półka musi być skanowana, czy artykuł musi być skanowany, czy podpowiada się liczba sztuk do pobrania do zatwierdzenia „enter” czy należy ją wprowadzić?
 • Czy system ma możliwość wymuszenia realizacji konkretnych zadań przez prace nakazową?

4. Dotyczące zarządzania zapasem

 • Czy można wywoływać uzupełnienia wg dowolnego atrybutu produktu oraz czy jest możliwe tworzenie automatycznych list uzupełnień?
 • Jak system WMS pokazuje systemowi ERP zapas „w drodze” pomiędzy przyjęciem a rozłożeniem na lokacje docelowe
 • Czy system umożliwia uzupełnienia on-line (w przerwach kompletacyjnych) oraz offline po zakończonej realizacji zamówień?
 • Czy system obsługuje hierarchię opakowań i zarządzą kompletacją wg niej?
 • Czy system rozróżnia jednostki sprzedażowe inne niż sztuki i pozwala dla każdej z nich ustalać osobne zasady kompletacji, składowania etc?

5. Dotyczącej logiki działania systemu WMS

 • Jakie sekwencje pobrań, uzupełnień oraz inwentaryzacji posiada system?
 • Czy system wspiera obsługę zwrotów i reklamacji przy pomocy skanera i awizowania z systemu ERP?
 • Czy system wspiera obsługę przenośników rolkowych wyposażonych w PLC gdyby zaszła potrzeba podstawowej automatyzacji procesów?
 • Czy system wspiera obsługę zaawansowanej automatyki (szafy kompletacyjne, układnice, AGV, Shuttle System, robotykę etc. w zależności od potrzeb klienta)
 • Czy system pozwala wprowadzić atrybuty (wys.szer.dług.waga) z poziomu skanera dla nowych artykułów na przyjęciu oraz jako opcja w skanerze do zebrania danych z obecnego (bez danych) stocku?
 • Czy algorytmy działania (logika) poszczególnych procesów opisywane są tekstowo czy w jakiejś notacji (BPMN)?
 • Czy system obsługuje multipicking?

Co jeszcze wziąć pod uwagę?

 • Na pewno (zwłaszcza na rynku polskim) należy zapoznać się z referencjami od obecnych klientów dostawcy systemu. Jeżeli jest taka możliwość, należy spróbować skontaktować się nie tylko z firmami sugerowanymi przez dostawcę, ale również z innymi firmami o których wiemy, że używają systemu WMS który chcemy wybrać.
 • Zawrzeć w umowie szczegółowy opis wsparcia przed, w trakcie i po wdrożeniu systemu z gwarantowanymi czasami reakcji u dostawcy.
 • Ustalić zespół wdrożeniowy zarówno po swojej stronie jak i po stronie dostawcy, który będzie w pełni zaangażowany w proces wdrożenia. Jeżeli brak nam osób o niezbędnych kompetencjach, skorzystać z usług doradztwa zewnętrznego.

Przygotować klika rozwiązań.

 • Na okoliczność nie dostarczenia rozwiązania w zakładanym terminie (nie wystarczą tutaj zapisy o karach umownych, jeżeli chcemy funkcjonować bez przerw i strat dla naszych klientów)
 • Na wypadek błędów powstałych z winy naszej organizacji (np. nieprawidłowych danych)
 • Na scenariusz pracy w systemie dualnym, w trakcie wdrożenia cały czas utrzymywać poprzednie rozwiązanie w pełnej funkcjonalności

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *