Logistyczne.info
plac

Case study. Projektowanie strefy specjalnej na zewnątrz magazynu.

Dobranie prawidłowego rodzaju lokacji w których będzie składowany towar jest jedną z najważniejszych czynności, które musimy wykonać przy projektowaniu magazynu. Nie oznacza to, że raz dobrane rozwiązania będą optymalne przez cały okres istnienia magazynu.

Tło biznesowe

W 2013 roku TIM S.A posiadał w swojej ofercie magazynowej (tj. dostępne od ręki) kilka tysięcy indeksów które można nazwać towarami gabarytowymi. Indeksy te były odporne na zewnętrzne czynniki atmosferyczne a co za tym idzie, dopuszczalne było  ich składowania na zewnątrz magazynu w wyznaczonych strefach i sektorach. Kolejne kilkanaście tysięcy indeksów, klienci firmy mogli zamówić z terminem oczekiwania od trzech do dziesięciu dni roboczych.

Składowanie tak nietypowych produktów jak słupy oświetleniowe, wysięgniki do nich, bednarka, rury instalacyjne, fundamenty etc. jest skomplikowane. Towary te są towarami nisko – marżowymi, natomiast zajmują bardzo dużo miejsca, są najcięższe w obsłudze logistycznej; rozładunku, załadunku, operacjach manipulacyjnych. Do ich obsługi potrzebni są wyszkoleni operatorzy a wszelkie operacje wykonywane są przy użyciu specjalistycznych wózków widłowych o udźwigu do ośmiu ton.

Case study

W trakcie poszukiwania rozwiązań mających na celu zoptymalizowanie procesów logistycznych wewnątrz Centrum Logistycznego TIM S.A. zauważono, że proces odkładania , składowania i pobierania rur plastikowych typu peszel jest nieoptymalny. Rury tego typu jako podstawowe materiały instalatorów są bardzo wysoko rotujące i przyjeżdżają do Centrum Logistycznego w ilościach znacznie przekraczających możliwość ich składowania wewnątrz magazynu. Natomiast składowane na zewnątrz, generują bardzo dużą ilość pobrań dla pracowników pracujących na wózkach widłowych i poprzez swoja niewielka wagę, często są przesuwane lub rozrzucane przez wiatr poza wyznaczone lokacje i sektory. Problem był na tyle poważny, że wydajność wydań asortymentu tego typu, spadła z zakładanych 20 linii na godzinę na niespełna 12 linii na godzinę.

peszel1 (2016_10_11 19_57_01 UTC)
rys. 1 widok południowy – wschodni
rys. 2 widok północny
rys. 2 widok wschodni
rys. 3 widok południowy
rys. 3 widok południowy

Projekt

Podjęto decyzje o zaprojektowaniu całkowicie nowej strefy uwzględniającej wszystkie wyżej wymienione problemy a także ułatwiającej pracę w strefie. Ograniczeniami był oczywiście czas realizacji oraz ewentualne koszty przebudowy. Zaproponowano rozwiązanie przedstawione na rysunkach od 1  do 3 oraz od 5 do 7. Umiejscowienie projektowanej strefy, oznaczono na rysunku nr 4 żółtym prostokątem.

rys. 4 Źródło: http://www.siechnice.gmina.pl/galeria-68-gospodarka_gminy_siechnice_zdjecia.html [z dnia 26.12.2015 r.]
rys. 5 widok zachodni

 

rys. 6 widok z góry (od północy)

Ograniczenia

Ze względu na:

  • ograniczona ilość miejsca przeznaczonego na składowanie tego rodzaju artykułów,
  • bezpośrednią bliskość jednego z głównych wejść do Centrum Logistycznego,
  • dużego ruchu zestawów ciągników siodłowych z naczepami, podstawiającymi się i odjeżdżającymi spod ramp przez 24 godziny na dobę,

projekt musiał przyjąć pewne restrykcyjne założenia:

  • zostały wytypowane indeksy które trafią do nowej strefy wg. rozkładu Pareto który był niemalże rozkładem idealnym, ponieważ 17% indeksów generowało 80% pobrań
  • Ilość miejsc paletowych w strefie została ustalona na nie więcej niż 250 o wymiarach 120 cm x 80 cm
  • ilość lokacji/koszy o wymiarach 200 cm x 150 cm ustalono na 14 lokacji
  • zgodnie z powyższym, dopasowano wyniki analiz rotacyjności, typując do strefy 40 indeksów z których każdy otrzymał swoja lokację kominowa o pojemności sześciu palet o wymiarach 120 cm x 80 cm lub lokacje koszową
rys. 7 rzut z góry

Realizacja

Do wykonania lokacji zaproponowano siatkę sztywną metalową opartą na stelażach sztywnych rurowych. Materiały użyte do zabudowy są łatwe w montażu i demontażu, nie wymagają wylewania fundamentów i umożliwiają w przyszłości zastosowanie w innym miejscu.

Jako kontrastowy kolor podłoża, użyto farby ulicznej z dodatkiem gumy luminescencyjnej, trudno ścieralnej i łatwej w utrzymaniu. Kolorystyka podłoża ma dwa zadania:

  • wraz z siatką tworzyć estetyczna całość w kolorach kojarzonych z przedsiębiorstwem
  • dzięki domieszce specjalnego rodzaju gumy, odbijać światła przejeżdżających aut i wózków, sygnalizując dodatkowo granice stref.

 

2 thoughts on “Case study. Projektowanie strefy specjalnej na zewnątrz magazynu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *